Aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth

Laatst gewijzigd: juli 2022

Als u Google Maps/Google Earth wilt gebruiken, moet u (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze Aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth (de Aanvullende voorwaarden van Maps/Earth) accepteren. In de Aanvullende voorwaarden van Maps/Earth zijn door middel van verwijzing de Juridische kennisgevingen voor Google Maps/Google Earth en de API's voor Google Maps/Google Earth opgenomen.

Lees al deze documenten zorgvuldig. Deze documenten worden gezamenlijk de Voorwaarden genoemd. Ze bepalen wat u van ons kunt verwachten als u onze services gebruikt en wat wij van u verwachten.

Als u de functies voor verkopers in Google Maps gebruikt om uw Bedrijfsprofiel te beheren, dan zijn de Voorwaarden van Google Bedrijfsprofiel op https://support.google.com/business/answer/9292476 van toepassing op dat gebruik.

Hoewel het geen deel uitmaakt van deze Voorwaarden, raden we u aan ons Privacybeleid te lezen om meer inzicht te krijgen in hoe u uw gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

 1. Licentie. Zolang u deze Voorwaarden naleeft, verlenen de Servicevoorwaarden van Google u een licentie om Google Maps/Google Earth te gebruiken, inclusief functies waarmee u het volgende kunt doen:

  1. Kaarten bekijken en annoteren.

  2. KML-bestanden en kaartlagen maken.

  3. Content met de juiste toeschrijving openbaar online, in video's en in drukwerk weergeven.

  Bekijk voor meer informatie over wat u specifiek met Google Maps/Google Earth mag doen de rechtenpagina van Google Maps, Google Earth en Street View gebruiken.

 2. Niet-toegestane handelingen. Uw naleving van dit Artikel 2 is een voorwaarde van uw licentie om Google Maps en Google Earth te gebruiken. Als u Google Maps/Google Earth gebruikt, mag u het volgende niet doen (of anderen die namens u handelen toestaan het volgende te doen):

  1. Enig deel van Google Maps/Google Earth herdistribueren of verkopen of een nieuw product of nieuwe service maken op basis van Google Maps/Google Earth (tenzij u de API's van Google Maps/Google Earth gebruikt in overeenstemming met de bijbehorende servicevoorwaarden).

  2. De content kopiëren (tenzij u hiervoor anderszins toestemming heeft volgens de rechtenpagina van Google Maps, Google Earth en Street View gebruiken of volgens toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom, inclusief 'redelijk gebruik').

  3. De content massaal downloaden of bulkfeeds van de content maken (of iemand opdracht geven om dat te doen).

  4. Google Maps/Google Earth gebruiken om een andere kaartgerelateerde gegevensset (waaronder een kaart- of navigatiegegevensset, database met bedrijfsvermeldingen, mailinglijst of telemarketinglijst) te maken of uit te breiden voor gebruik in een service die dient ter vervanging van of grotendeels vergelijkbaar is met Google Maps/Google Earth.

  5. Enig deel van Google Maps/Google Earth gebruiken met producten of services van andere mensen of in verband met realtime navigatie of autonome voertuigbesturing, behalve via een specifieke, door Google geleverde functie zoals Android Auto.

 3. Werkelijke omstandigheden; eigen risico. Als u de kaartgegevens, verkeersinformatie, routebeschrijvingen en andere content van Google Maps/Google Earth gebruikt, is het mogelijk dat de werkelijke omstandigheden verschillen van de kaartresultaten en content. Vertrouw daarom op uw eigen beoordelingsvermogen en gebruik Google Maps/Google Earth op eigen risico. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw gedrag en de gevolgen daarvan.

 4. Uw content in Google Maps/Google Earth. Op content die u uploadt, indient, bewaart, verstuurt of verkrijgt via Google Maps/Google Earth zijn de Servicevoorwaarden van Google van toepassing, inclusief de licentie in het artikel Toestemming voor het gebruik van uw content. Als u in Frankrijk woont, zijn de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Zoeken van toepassing op dergelijke content die openbaar beschikbaar wordt gemaakt op Google Zoeken. Content die alleen lokaal op uw apparaat blijft staan (zoals een lokaal opgeslagen KML-bestand), wordt echter niet geüpload naar of ingediend bij Google en valt daarom niet onder die licentie.

 5. Overheidsgebruikers. Als u Google Maps/Google Earth gebruikt namens een overheidsinstantie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Heersend recht.

   1. Voor overheidsinstanties op stedelijk of staatsniveau in de Verenigde Staten en de Europese Unie is het gedeelte in de Servicevoorwaarden van Google met betrekking tot heersend recht en arrondissement niet van toepassing.

   2. Voor Amerikaanse federale overheidsinstanties wordt het gedeelte in de Servicevoorwaarden van Google met betrekking tot heersend recht en arrondissement vervangen door het volgende:

    'Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met rechtsconflicten. Uitsluitend voor zover toegestaan door de federale wetgeving: (A) de wetgeving van de staat Californië (met uitzondering van Californische regels inzake rechtsconflicten) is van toepassing bij afwezigheid van toepasselijke federale wetgeving; en (B) geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of Google Maps/Google Earth, worden uitsluitend behandeld in de federale rechtbanken van Santa Clara County, Californië, VS, en de partijen gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken.'

  2. Beperkte rechten voor de Amerikaanse overheid. Op de toegang tot of het gebruik van Google Maps/Google Earth door of voor de Amerikaanse federale overheid is het gedeelte 'Beperkte rechten voor de Amerikaanse overheid' uit de Juridische informatie over Google Maps/Google Earth van toepassing.