Werkwijze

Met het contactformulier kunt u mij informeren over het probleemgedrag waar u advies over wilt. Als het probleem duidelijk en makkelijk op te lossen is kan er een afspraak worden gemaakt voor een telefonisch consult. In de meeste gevallen zal ik u een aantal vragenformulieren opsturen om zoveel mogelijk informatie in te winnen over uw kat en zijn/haar leefomgeving.

Nadat ik de ingevulde papieren heb bestudeerd zal ik contact opnemen om een afspraak te maken voor het consult bij u thuis. Dit zal ongeveer 1½ uur in beslag nemen waarin ik de kat in zijn leefomgeving zie en u nog verschillende vragen zal stellen over het probleemgedrag. Vaak kan ik tijdens het huisbezoek al verschillende adviezen geven.

Naderhand stel ik een behandelplan voor uw kat samen, die ik naar u opstuur. Hierna zullen we nog een aantal maal contact hebben om te controleren of het gekozen behandelplan de uitwerking heeft die wordt verwacht of dat het plan moet worden bijgesteld. Dit omdat niet elke kat hetzelfde reageert op de gekozen therapie.